Personvernerklæring

(09.08.2022)

Personvern er et viktig tema for Interdate S.A., 13 rue du Commerce , L-1351 Luxembourg, Luxembourg (nedenfor „Interdate S.A.“). Derfor behandles alle opplysninger om kundene våre utelukkende i tråd med gjeldende personvernlovgivning (EU GDPR).

Vi samler inn og bearbeider personlige opplysninger som gis i forbindelse med registrering på C-Date nettsiden vår (nedenfor „C-Date“) eller i sammenheng med kontaktskjemaet og som du gir tillatelse til at samles inn, brukes og behandles.

 

Personlige opplysninger

Personlige opplysninger er all informasjon om en identifisert eller identifiserbar naturlig person (nedenfor "bruker"). Vi skiller mellom personlige opplysninger som gis i forbindelse med en gratis profil og de som gis i forbindelse med et Premium-medlemskap.

 

Gratisprofiler

I forbindelse med opprettelse av en gratis profil registrerer vi disse opplysningene:

Basisdata: Kallenavn, e-postadresse, passord, kjønn, søkt kjønn, fødselsdato, sivilstand

Personlige egenskaper: Karaktertrekk, høyde, øye- og hårfarge, hårlengde, figur, etnisk tilhørighet, yrke, utdannelse, alkohol- og røykevaner, piercing/tatoveringer, seksuelle preferanser, erotikk-type (iht. bilder valgt ut av bruker fra et utvalg)

Søkeprofil og andre merknader: Land, region, kommune/by, postnummer, personlig hilsen, profilbilder

Dine transaksjonsdata: Kunde-ID, meldinger, dato for første gangs registrering, aktivitet på nettsiden vår, tilgangsmedium (mobil/pc), intern målingskode, dato og tidspunkt for innlogging, nettlesertype og -versjon, operativsystem, IP-adresse, enhets-ID, mobiloperatør  

Premium-medlemskap

I forbindelse med Premium-medlemskap registrerer vi også:

Bostedsadresse, for- og etternavn, telefonnummer og betalingsopplysninger. Kredittkortopplysningene overføres via en sikker forbindelse til den betalingstjenesten vi samarbeider med og lagres i anonymisert form.

 

Formålet med bearbeidingen av opplysningene

Vi bearbeider de personlige opplysningene som angis ovenfor til disse formålene:

Behandling av personlige opplysninger er nødvendig i sammenheng med situasjonene ovenfor; det gjelder også for gjennomføring av selve (det avtalefestede) forretningsforholdet med deg. Det juridiske grunnlaget for databehandlingen er - forutsatt at det ikke uttrykkelig er angitt noe annet - artikkel 6 (1) (b) og (f) i den tyske personvernloven eller din samtykkeerklæring iht. artikkel 6 (1) (a) i den samme loven.

Dersom opplysningene ovenfor behandles til andre formål enn det opprinnelige, er vi forpliktet til å informere deg på forhånd og også å oppgi det nye formålet. Dette gir deg mulighet til å motsette deg bruken av opplysningene om deg til dette nye formålet.

 

Deling av opplysninger

Alle opplysninger du gir oss behandles konfidensielt. Vi selger ikke personlige opplysninger videre til utenforstående.

Opplysningene du gir oss blir ikke videreformidlet til tredjepart med mindre du har gitt ditt samtykke eller vi er juridisk forpliktet / har rett til å gjøre dette.

Vi videreformidler personlige opplysninger til rettsvesenet, skattemyndighetene og kontrollmyndigheter i den grad det er juridisk tillatt og påkrevd, for å overholde gjeldende rett eller å gjøre gjeldende, utøve eller forsvare rettslige krav. Vi gjør alt vi kan for å finne tiltak som garanterer beskyttelse av dine personlige opplysninger.

Når det er nødvendig for å kunne gi deg de tjenestene du ønsker, sender vi opplysningene om deg videre til disse foretakene hhv. typene foretak:

Overføringer til tjenesteleverandører i tredjepartsland vil bare finne sted hvis det er påkrevd som følge av et forhåndsdefinert formål. Overføringer er i samsvar med alle EUs standard-kontraktuelle klausuler samt andre databeskyttelsesgarantier. Dette sikrer at data behandles i samsvar med alle databeskyttelsesforskrifter selv om de behandles i et tredjepartsland (f.eks. USA).

Lagringstid

Dersom det ikke angis noen lagringstid når opplysningene gis (f.eks. i forbindelse med en samsvarserklæring), vil personopplysningene slettes når de ikke lenger har noe formål, forutsatt at ikke juridiske krav til oppbevaring (f.eks. i handels- eller skattesammenheng) sier noe annet.  

Datasikkerhet

Vi treffer tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte opplysningene som vi lagrer og behandler mot manipulasjon, tillitstap, ødeleggelse og uautorisert tilgang. Sikkerhetstiltakene våre forbedres og utvikles permanent i tråd med den teknologiske utviklingen som finner sted.  

Brukerrettigheter: Krav på innsikt, rettelse, sletting eller bruksbegrensning av personlige opplysninger, klagerett samt rett til dataportabilitet.

I tråd med gjeldende rett, opplyser vi på forespørsel hvorvidt, og i så fall hvilke, personopplysninger vi lagrer hos oss. Hvis du er registrert som bruker, gir vi deg mulighet til selv å gå inn og se hvilke data som er lagret og å endre eller slette dem ved behov. Dersom vi, til tross for anstrengelsene omkring personvern og datasikkerhet, skulle ha lagret feil opplysninger og du ikke selv kan gå inn og rette dem, vil vi på oppfordring gjøre det for deg.

Du har rett til å kreve begrensninger i bruken vi gjør av personopplysningene dine. Du kan dessuten kreve å motta en strukturert, vanlig og maskinelt lesbar utskrift av opplysningene som er lagret. Du kan også motsette deg at vi behandler opplysningene om deg.

Videre har du rett til å kreve at vi sletter opplysningene om deg så lenge det ikke finnes juridiske krav om at de skal beholdes. Vi sletter alle data som ikke lenger er relevante for det formålet de opprinnelig hadde og dersom du trekker tilbake samtykkeerklæringen, forutsatt at det ikke finnes andre, juridiske grunner til at det ikke kan skje. Dessuten sletter vi slike opplysninger hvis det viser seg at behandlingen av dem var ulovlig eller du har klaget på behandlingen og det ikke finnes noen annen som har berettiget interesse av behandlingen. Opplysningene slettes også når vi er juridisk forpliktet til å gjøre det. Vi har implementert tekniske tiltak for å informere alle som mottar data om deg, om retten du har til å kreve sletting eller retting. Dette gjelder også dersom vi har åpenbart eller offentliggjort opplysningene. Alle lenker, kopier og duplikater av personlige opplysninger om deg.

Hvis du har samtykket i behandling av dine personlige opplysninger, har du når som helst rett til å trekke det tilbake, med virkning framover i tid. Tilbaketrekking av samtykke ulovliggjør ikke tidligere bearbeiding av opplysningene.

Opplysningene gis frivillig til foretaket vårt. Men opplysningene er nødvendige for en videre avtale og for å kunne svare på henvendelser fra deg. Hvis du ikke er villig til å gi disse opplysningene, vil det eventuelt ikke være mulig å inngå en avtale eller svare på henvendelser fra deg. Disse opplysningene er en forutsetning for at vi skal kunne inngå en avtale.

Her finner du kontaktopplysninger til vår personvernansvarlige:

[email protected] eller per post

Interdate S.A.

C-Date

13 rue du Commerce
L-1351 Luxembourg
Luxembourg

Du har også mulighet til å klage på vår behandling av opplysningene om deg til en ansvarlig myndighet.

Personvernmyndigheten som er ansvarlig for vår bedrift er:

Commission nationale pour la protection des données

15, Boulevard du Jazz, L-4370 Belvaux, Luxemburg

Tel: (+352) 26 10 60 -1 www.cnpd.lu

Som bruker har du også mulighet til å henvende deg til din nasjonale personvernmyndighet (datatilsynet): (https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080).  

Nyhetsbrev

Når du registrerer deg for nyhetsbrevet vårt vil opplysningene du gir utelukkende brukes i denne sammenheng.

Vi trenger navn og en gyldig e-post adresse for å kunne registrere deg. For dette formålet lagrer vi din godkjenning for å motta våre nyhetsbrev. Opplysningene brukes kun i sammenheng med utsendelse av nyhetsbrevet.

Ditt samtykke til lagring og bruk av opplysningene til forsendelse av nyhetsbrevet kan du trekke tilbake når som helst. Alle nyhetsbrevene inneholder en avbestillings-lenke. Dessuten kan du når som helst avbestille nyhetsbrevet direkte på e-post til [email protected] eller per post til denne adressen:

Interdate S.A.

C-Date Kundenbetreuung

13 rue du Commerce
L-1351 Luxembourg
Luxembourg

 

Loggfiler

Hvis du går inn på nettsiden vår, sender nettleseren din av tekniske grunner automatisk disse dataene (heretter "loggfiler") til nettserveren vår:

Dette er informasjon som ikke kan tilbakeføres til en konkret, naturlig person. Opplysningene er teknisk nødvendige for å kunne gjengi nettsidene du ønsker å se på en korrekt måte og er påkrevet for bruk av internett-tilbud. Loggfilene vurderes rent statistisk for å optimalisere nettsidene våre og teknikken som ligger bak. De slettes etter bruk.

Loggfilene lagres adskilt fra andre data som registreres i sammenheng med bruken av tjenestene vi tilbyr.

 

Pseudonymisering og anonymisering av brukerprofiler

C-Date gjennomfører analyser av kundenes bruk av C-Date-tjenestene og oppretter i den sammenheng anonymiserte eller pseudonymiserte brukerprofiler. Analysen av brukerprofilene er ikke personrelatert, men skjer i anonymisert eller pseudonymisert form. Analysen brukes for å forbedre tilbudet på nettsiden vår.

 

Sporingsbaserte analyser, remarketing-verktøy

For hele tiden å kunne forbedre og optimalisere tilbudet vårt, gjør vi bruk av såkalt tracking-teknologi.

Google Analytics:

C-Date bruker Google Analytics, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, en nettanalyseløsning fra Google Ireland Limited (nedenfor „Google“). Google Analytics bruker såkalte informasjonskapsler (cookies), dvs. tekstfiler som lagres på kundens computer og gjør det mulig å analysere kundens bruk av nettsiden. Informasjonen Google samler om bruken av denne nettsiden (inkludert IP-adressen) overføres til Googles server og lagres der. Google bruker denne informasjonen til å evaluere kundens bruk av nettsiden, sette sammen analyser av nettsideaktiviteten for den som eier siden, og utvikle andre typer tjeneste i forbindelse med bruken av nettsiden. Google vil overføre denne informasjonen til tredjemann hvis loven krever det eller denne tredjemann bearbeider informasjonen på oppdrag fra Google. Google vil ikke i noe tilfelle sammenføre kundens IP-adresse med andre Google-data. Kunden har rett til å hindre at det plasseres informasjonskapsler ved å gjøre innstillinger på nettleseren; vi gjør imidlertid oppmerksom på at det dermed ikke er sikkert at alle funksjonene på siden kan utnyttes 100%. Når han/hun bruker nettsiden erklærer kunden seg innforstått med at Google samler og bruker informasjonen slik det beskrives ovenfor. Mer informasjon om Google Analytics og personvern finner du på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Vår brukeranalyse benytter Universal Analytics. Dette tillater oss å hente informasjon om bruken av våre tilbud på forskjellige enheter ("Cross Device"). Vi bruker en anonym bruker-ID-streng-cookie-teknologi som ikke inneholder noen personlige data og som ikke formidler data til Google. Datainnsamling og lagring kan når som helst deaktiveres via en utvidelse (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?). Denne deaktiveringen må gjøres på alle systemer som du bruker, f.eks., i en annen nettleser eller på din mobiltelefon. Mer informasjon om Universal Analytics finner du her: https://support.google.com/analytics/answer/2838718? 

Følgende Google Analytics annonseringsfunksjoner er aktivert:

Disse annonseringsfunksjonene gir Google Analytics mulighet til å samle inn data om din nettaktivitet via Google cookies (mer informasjon her: https://www.google.com/policies/technologies/types/) og kjennetegn, samt data samlet via standard Google Analytics implementering.

Google Adsense:

C-Date bruker Google Adsense, en tjeneste som inkorporerer reklame fra Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (nedenfor „Google“). Google Adsense bruker såkalte informasjonskapsler (cookies), dvs. tekstfiler som lagres på kundens computer og gjør det mulig å analysere kundens bruk av nettsiden. Google AdSense bruker også såkalte sporingspiksler eller web beacons (skjulte sporingsbilder). Sporingspikslene brukes til å analysere besøkene på nettsidene. Informasjonen Google samler om bruken av denne nettsiden (inkludert IP-adressen) med hjelp av informasjonskapsler og sporingspiksler, overføres til Googles server og lagres der. Denne informasjonen kan Google gi videre til sine egne avtalepartnere. Google sammenfører imidlertid ikke kundens IP-adresse med andre opplysninger som er lagret om kunden. Kunden har rett til å hindre at det plasseres informasjonskapsler ved å gjøre innstillinger på nettleseren; vi gjør imidlertid oppmerksom på at det dermed ikke er sikkert at alle funksjonene på siden kan utnyttes 100%. Når han/hun bruker nettsiden erklærer kunden seg innforstått med at Google samler og bruker informasjonen slik det beskrives ovenfor.

Google Doubleclick:

C-Date bruker Google Doubleclick, en tjeneste fra Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (nedenfor „Google“). Google Doubleclick bruker informasjonskapsler for å kunne presentere relevante reklamebudskap for kunden. Da tilordnes kunden et pseudonymt ID-nummer for å kunne kontrollere hvilke annonser som blir vist i kundens nettleser og hvilke annonser som ble klikket på. Informasjonskapslene inneholder ikke personrelatert informasjon. Bruk av DoubleClick-informasjonskapsler gjør at Google og deres partnere kan vise annonser på bakgrunn av tidligere besøk på vår eller andre nettsider.

Informasjonen Google samler overføres til Googles server og lagres der. Videreføring av opplysninger fra Google til en tredjepart skjer kun i tråd med gjeldende lovverk eller avtale om databehandling. Google vil ikke i noe tilfelle sammenføre personlige opplysninger om kunden med andre Google-data. Kunden har rett til å hindre at det plasseres informasjonskapsler ved å gjøre innstillinger på nettleseren; vi gjør imidlertid oppmerksom på at det dermed ikke er sikkert at alle funksjonene på siden kan utnyttes 100%. Kunden kan videre hindre at opplysningene som registreres i informasjonskapslene om bruken av nettsiden overføres til og behandles av Google ved å laste ned og installere en plugin som du finner på denne lenken https://tools.google.com/dlpage/gaoptout under punktet om DoubleClick-deaktivering. Alternativt kan kunden deaktivere DoubleClick-informasjonskapslene på siden til Digital Advertising Alliance på denne lenken https://adssettings.google.com/?hl=nb. Når han/hun bruker nettsiden erklærer kunden seg innforstått med at Google samler og bruker informasjonen slik det beskrives ovenfor.

C-Date bruker i tillegg analyseprogrammer fra forskjellige andre tilbydere. Informasjonen som fremkommer - i anonymisert eller pseudonymisert form og i tråd med gjeldende lovverk - er et viktig verktøy for markedsføring/-forskning og brukerrettet utvikling og forbedring av C-Date tjenester.

Google Ads (remarketing)

C-Date bruker også remarketing-funksjonen som finnes i tjenesten Google Ads. Google Ads er et nettbasert reklameprogram fra Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (“Google”). Med remarketing-funksjonen kan vi presentere reklame for nettsiden vår for brukere av andre nettsider i Google-systemet (på selve Google, såkalte "Google-annonser" eller andre nettsider), basert på brukernes interesser. Da analyseres brukerens interaksjon med nettsiden vår - f.eks. hvilke tilbud brukeren synes er interessante - for å kunne vise målrettet reklame også når brukeren går inn på andre nettsider. For å gjøre dette lagrer Google et tall i nettleserne til brukere som besøker spesielle Google-tjenester eller nettsider i Google-nettverket. Med dette tallet, som er en "informasjonskapsel" (cookie), registreres brukerens besøk. Tallet brukes for entydig identifikasjon av nettleseren på en bestemt computer - men kan ikke identifisere en person. Informasjonen Google samler om bruken av nettsiden vår (inkludert IP-adressen) overføres vanligvis til Googles server og lagres der. Vi gjør oppmerksom på at på denne nettsiden har Google Ads (remarketing) blitt utvidet med koden “gat._anonymizeIp();” for å sikre anonymisert registrering av IP-adresser (såk. IP-masking). Vi har altså sørget for at IP-adressen din bare registreres av Google i avkortet form; dette sikrer anonymisering og gir ingen mulighet til å spore din identitet. Hvis IP-anonymisering aktiveres på denne nettsiden vil Google avkorte IP-adressen din før den sendes innenfor EU eller EØS-området. Kun i unntakstilfeller vil hele IP-adressen sendes til en Google-server i USA før den avkortes der.

Du kan hindre at informasjonskapslene lagres ved å gjøre innstillinger på nettleseren din. Vi gjør oppmerksom på at dette kan påvirke hvilke funksjoner du får tilgang til på nettsiden. Du kan også deaktivere interesserelatert reklame på Google og interesserelatert Google reklame på nettet (i Google displaynettverk) i nettleseren din. Da går du inn på https://adssettings.google.com/?hl=nb, på underpunktet "deaktivering" og klikker på "deaktivere". Du kan også deaktivere interesserelatert reklame på https://www.networkadvertising.org/choices/?partnerId=1/ med en opt-out; da vises en opt-out cookie på computeren din.

Google Firebase

C-Date bruker Google Firebase, som er en tjeneste levert av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (Google). Google Firebase bruker sporingsteknologi, noe som gjør at vi kan analysere hvordan appen vår brukes. Til dette formål samles informasjon om appbruk som sendes til Google, hvor den lagres lokalt. Google bruker din enhets annonsør-ID for dette. Ytterligere informasjon om Google Firebase og databeskyttelse finner du på https://www.google.com/policies/privacy/ og https://firebase.google.com/. Google er Privacy Shield-sertifisert. Du kan administrere din annonsør-ID i din enhets innstillinger (iOS: Personvern> Annonsering > Begrens annonsesporing; Android: Konto> Google> Annonser).

Firebase brukes også til å formidle Push-varsler (også kjent som i-app-meldinger), som er meldinger som vises i appen. For dette er din mobilenhet tilordnet en pseudonymisert push-referanse, som tjener som destinasjon for push-varsler eller i-app-meldinger. Du kan når som helst aktivere eller deaktivere innholdet av push-varsler som følger: (1) Finn appen under Innstillinger > Applikasjoner. Under App-Innstillinger > Varsler kan du til enhver tid administrere innholdet av push-varsler. (2) Du kan også administrere innholdet av push-varsler på enheten under Innstillinger > Meldinger.

Smarttelefon-appene C-Date bruker Crashlytics som er en del av Google Firebase og rapporterer hvis programmet krasjer. Det overføres ingen form for personrelaterte opplysninger. Det sendes kun krasjrapporter i sanntid med nøyaktige opplysninger om kodepunkter og enheter. Dette forenkler vedlikeholdet og forbedrer stabiliteten i appen. Her finner du personvernerklæringen til Crashlytics: https://www.google.com/policies/privacy/

adjust

C-Date bruker også analyseverktøyet „adjust“ fra adjust GmbH, Saarbrücker Str. 37A, 10405 Berlin (“adjust”). adjust bruker brukernes IP- og Mac-adresser, med kun i anonymisert form Det er ikke mulig å trekke konklusjoner om en naturlig person.

Annonsør-ID

For å spore og annonsere bruker appen be2/c-date annonsør-ID, også kjent som "Annonsøridentifikator" (IDFA), for Apple-enheter og "Android Advertiser ID" (Annonsør-ID) for enheter som kjører Google produkter og tjenester. Disse blir i det følgende referert til som "Annonsør ID(-er)". Brukeren kan deaktivere annonsør-IDen. For iOS-enheter gjøres dette i Innstillingene under Personvern > Annonsering ved å velge alternativet "Ingen annonsesporing". For enheter som kjører et Android-system, gjøres dette under "Google Innstillinger" (eller under "Innstillinger" og deretter i "Google") ved å trykke på "Annonser" og deretter velge alternativet "Ikke bruk annonsetilpassing". Annonsør-ID er pseudonym.

Mer informasjon, så vel som Apples personvernerklæring finner du her: https://www.apple.com/legal/privacy/  

Mer informasjon, så vel som Googles personvernregler finner du her: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

iAD Framework

For sporing og salgsfremmende formål av Apple Search Ads bruker be2/c-date Apples iOS-app iAD Framework (Apple Inc., en Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, USA). Mer informasjon samt Apples personvernregler for  søkeannonser finner du her: https://searchads.apple.com/privacy/

Facebook SDK

Videre bruker vi verktøyet SDK fra Facebook Inc., 1 Hacker Way (9.460,83 km), 94025 Menlo Park, CA, USA, Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland (“Facebook SDK”) i sammenheng med appen vår. Facebook SDK lar oss vurdere brukeroppførselen anonymt og måle den aktive bruken (f.eks. innlegg, kommentarer, avstemninger). Dette gir oss ikke på noen måte tilgang til data fra Facebook eller Facebook profiler. Du finner mer informasjon om Facebook SDK på https://developers.facebook.com/docs/ios og https://developers.facebook.com/docs/android.

Taboola

Denne nettsiden bruker Taboolas innholds- og oppdagelsesteknologi til å anbefale deg annet elektronisk innhold som du kanskje er interessert i. Taboola samler inn informasjon om din enhet og handlingsmønster på denne nettsiden (og andre partnerwebsteder) ved hjelp av informasjonskapsler og lignende teknologi. For ytterligere informasjon, se Taboolas personvernpolicy (https://www.taboola.com/privacy-policy) eller klikk her (https://www.taboola.com/privacy-policy#optout) for å velge bort.

AWIN Partner-programmet

Dette nettstedet bruker Performance Advertising Network av AWIN AG, Eichhornstrasse 3, 10785 Berlin. Som en del av sine sporingstjenester lagrer AWIN i sin transaksjonsdokumentasjon (for eksempel leads og salg) informasjonskapsler på enhetene til sine brukere, som besøker nettsteder til sine kunder eller bruker andre elektroniske tjenester, for eksempel registrering av nyhetsbrev eller bestilling av online bestilling. Det eneste formålet med disse informasjonskapslene er riktig plassering av markedsføringsmateriale og tilhørende kostnader innenfor rammen av nettverket. Personlig informasjon blir derfor ikke samlet, behandlet eller brukt av AWIN. En informasjonskapsel sporer bare når en annonse er klikket på av en enhet. Uten å henvise til den enkelte bruker, plasseres et unikt digitalt nummer i en AWIN-sporingskapsel, hvor det øyeblikk en bruker gjør en handling, for eksempel å klikke eller vise, registreres av en annonsørs partnerprogram. Ved å gjøre dette samler AWIN også informasjon om enheter der en transaksjon utføres, for eksempel operativsystemet og nettleseren. Lagring av AWIN-informasjonskapsler utføres på grunnlag av Art. 6 lit. f DSGVO. Nettstedets eierinteresse er berettiget i denne saken, da kun informasjonskapslene kan bestemme summen av oppsigelsen av deres tilknytning. For ytterligere informasjon om hvordan AWIN håndterer data, vennligst gå til: https://www.awin.com/us/legal 

Cloudflare

For beskyttelse mot angrep, ondsinnede bots, så vel som å optimalisere innlastingstiden for vår webside, bruker vi tjenestene til vår teknologipartner Cloudflare, Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA. Alle data som overføres til og fra denne websiden (inkludert din IP-adresse), behandles via det verdensomspennende („Content Delivery Network“) Cloudflare. Som standard brukes det nærmeste datasenteret. Cloudflare drifter datasentre innen EU. For datasentre utenfor EU gjøres „EU standard contractual clauses“ gjeldende. For å gjenkjenne og forsvare seg mot angrep lagrer Cloudflare tilgangsdata som vanligvis slettes innen 4 timer, senest innen 3 dager. For ytterligere informasjon om Cloudflare s personvern gå til https://www.cloudflare.com/security-policy. Detaljer om hva Cloudflare lagrer finnes her: https://blog.cloudflare.com/what-cloudflare-logs/.  Ved å bruke denne websiden godtar du behandling av innsamlede data av Cloudflare som beskrevet ovenfor.

Oversikt over våre partnere

For en liste over våre partnere som vi samarbeider med for analyse-, prestasjons- eller markedsføringsformål, vennligst klikk her. De fleste av våre partnere vil bare motta våre kunders personopplysninger hvis kunden besøker vår side via en reklame fra den respektive partneren. Vi vil alltid respektere kundenes preferanser for personvern når vi deler data med partnere, dvs. personlige opplysninger vil bare bli gitt til partnere hvis kunden har gitt sitt samtykke.

Automatisk behandling

Dette gjøres for å dele kundene inn i ulike mål- og brukergrupper, med blant annet det formål å sende målgruppespesifikke nyhetsbrev der C-Dates produkter og tjenester presenteres, med formål om å sende interessebaserte annonser til disse målgruppene, samt med det formål å levere tilpassede tjenester, tilbud og rabatter som oppfyller kundenes behov. Det juridiske grunnlaget er C-Dates legitime interesse i direktemarkedsføring og annonsering av egne produkter. C-Date bruker også automatisk behandling for å identifisere svindelmønstre og forhindre misbruk av nettstedet. Følgende opplysninger behandles for disse formålene: profilopplysninger, bruksdata, geodata, betalings- og kjøpsdata samt personopplysninger, som innhentes i forbindelse med registrering, profilen, bruk av tjenesten vår samt i kjøpsprosessen. Dataene sammenfattes under et pseudonym og sammenlignes med historiske data i en automatisk test. Dersom det er mistanke om misbruk, vil en ansatt se gjennom informasjonen, inkludert profilen det dreier seg om, tilhørende data samt eventuelle rapporterte kontraktsbrudd fra andre medlemmer. Dersom det oppdages ulovlig eller uautorisert aktivitet innenfor eller utenfor tjenesten vår, iverksettes tiltak som kan ha betydelige konsekvenser for brukeren (inkludert midlertidig eller permanent stengning av kontoen). Det juridiske grunnlaget for behandlingen er C-Date- og C-Date-medlemmenes legitime interesse av at C-Date-tjenesten ikke misbrukes av tredjeparter for kontraktmessige og/eller ulovlige handlinger.

Informasjonskapsler (cookies)

Enkelte deler av C-Date produkttilbud krever bruk av informasjonskapsler (cookies). C-Date gjør derfor kundene uttrykkelig oppmerksom på at det brukes informasjonskapsler (cookies).

Informasjonskapsler er små informasjonsfiler som enten ligger tidsbegrenset i arbeidsminnet i en computer (såkalte økt-cookies) eller på harddisken på computeren (permanente cookies). Informasjonskapsler inneholder f.eks. informasjon om brukerens tidligere besøk på serveren, informasjon om hvilke tjenester som ble oppsøkt og hvilke betalingsmetoder som ble brukt ved tidligere kjøp. Hovedformålet med informasjonskapsler er for det første å kunne gi brukeren et tilpasset tilbud på basis av lagrede, personlige innstillinger og for det andre å gjøre bruken av tjenestene så enkel som mulig siden kunden kan oppsøke nettsiden på et senere tidspunkt uten å måtte gjøre alle innstillingene på nytt. Informasjonskapsler blir ikke brukt til å utføre selvstendige programmer eller å laste inn viruser på kundens computer.

C-Date bruker økt-informasjonskapsler, partner- og kontaktinformasjonskapsler samt permanente informasjonskapsler.

Økt-informasjonskapsler

C-Date bruker såkalte "økt-informasjonskapsler". De lagres ikke på harddisken på kundens computer og slettes når nettleseren stenges. Økt-informasjonskapsler brukes spesielt til logg inn-autentifisering under registreringen.

Partner- og kontakt-informasjonskapsler:

C-Date bruker såkalte partner- eller kontakt-informasjonskapsler. Dette er informasjonskapsler som plasseres når kunden kommer inn på C-Date tjenester via en reklameflate hos en samarbeidspartner. Disse informasjonskapslene brukes ved avregningen med samarbeidspartneren og inneholder ingen personrelaterte opplysninger om kunden. De slettes automatisk når kunden registrerer seg på C-Date nettsiden eller når informasjonskapselens levetid utgår.

Permanente informasjonskapsler:

C-Date bruker såkalte "permanente informasjonskapsler" for å lagre de personlige brukerinnstillingene som kunden oppgir når han/hun bruker C-Date tjenester. Det gjør før det første at neste gang kunden besøker C-Date nettsted, finnes brukerdataene allerede der og for det andre at det automatisk kan fastslås hvilken medlemsstatus kunden har, om han/hun allerede har mottatt spesiell informasjon og reklame eller har deltatt i en spørreundersøkelse. Bruken av permanente informasjonskapsler gjør nettsiden mer personlig og bidrar til å forbedre servicen fra C-Date.

Partnersider:

Hvis C-Date tjenester er knyttet sammen med nettsiden til en samarbeidspartner, er det mulig at også partneren gjør bruk av informasjonskapsler. C-Date har ingen kontroll over dette og er ikke ansvarlig for hvordan denne samarbeidspartneren håndterer informasjonskapslene. For deres egen sikkerhet anbefaler C-Date kundene å informere seg om personvernbestemmelsene hos hver samarbeidspartner. Tilsvarende gjelder hvis kunden går inn på en app eller nettsiden til en samarbeidspartner via C-Date-siden.

De fleste nettlesere er stilt inn slik at de aksepterer informasjonskapsler. Kunden har imidlertid både rett og mulighet til å stille inn nettleseren slik den ikke aksepterer informasjonskapsler, eller evt. ber om bekreftelse i hvert tilfelle. Hvis kunden bestemmer seg for å avvise / koble ut informasjonskapsler, kan det imidlertid føres til at omfanget av tjenestene på C-Date-siden reduseres og at ikke alle tilbud fungerer som de skal.

 

Samtykkeerklæring

I og med avtaleinngåelsen gir jeg mitt samtykke til at Interdate S.A., 13 rue du Commerce , L-1351 Luxembourg, Luxembourg eller tredjeparter som opptrer på vegne av Interdate S.A. samler og behandler opplysninger om min person til de formål som angis ovenfor.

Jeg har blitt informert om at mitt samtykke vil protokolleres hos Interdate S.A..

Videre har jeg blitt informert om at de opplysningene som samles inn om meg til formålene som angis ovenfor vil behandles i tråd med regelverket i den tyske dataloven (EU GDPR).

Jeg har blitt informert om at behandlingen av opplysningene om meg skjer på frivillig basis og at jeg når som helst kan trekke tilbake samtykkeerklæringen med framtidig virkning, uten at det får negative følger for meg.

For å trekke tilbake samtykket er det nok å sende en e-post med opplysninger om e-post adressen som er registrert hos Interdate S.A.. og landet der kunden bruker C-Date-servicen til:

[email protected]

Jeg har blitt informert om at jeg også kan trekke samtykkeerklæringen tilbake med en faks til faksnummer 00 45 69 80 21 64 eller skriftlig til Interdate S.A., C-Date Kundeservice / tilbakekallelse av samtykke / datakorrektur, 13 rue du Commerce , L-1351 Luxembourg, Luxembourg.

 

Samtykke til behandling av opplysninger for reklameformål

Jeg samtykker i at Interdate S.A. vil sende eller vise tilpasset informasjon om nye eller utfyllende datingprodukter. Dette omfatter også reklame fra Interdate S.A. partnerforetak.

Jeg har blitt informert om at at jeg når som helst kan trekke tilbake samtykket til lagring og bruk av mine data. Dette skjer kostnadsfritt og med virkning for framtiden, uten at det får negative følger for meg. Det er nok å sende en e-post [email protected], med opplysninger om e-post adressen som er registrert hos Interdate S.A.. og landet der kunden bruker C-Date-servicen.