C-Date

Personvern

Se utskriftsvennlig utgavePDF version

Personvern

(1) Sikkerhet og vern av kundens opplysninger passer C-date spesielt godt på. C-Date forplikter seg til å ta hensyn til de lovfestede bestemmelsene om datavern.

(2) Innenfor rammen av de avtalemessige ytelsene som skal gis, blir også personlige data – f. eks. alder, kjønn, postnummer, telefonnummer, vurderingsresultater fra personlighetstest, bilder – oppgitt, lagret, bearbeidet og brukt. Personlige data er slike data som gir informasjon om personlige og saklige forhold angående en bestemt kunde, eller en kunde som skal bestemmes. De personlige bruksinnstillingene som en kunde oppgir i og med bruken av C-Date, blir videre lagret. Dermed blir det sikret at hver kunde ved en nytt besøk (bruk – ved hver innlogging) kan finne sine personlige innstillinger igjen.

(3) Kunden er innforstått med at C-Date kan bruke hans/hennes personlige data til formål som rådgiving, reklame, markedsforskning, forskning og analyse for forbedring av C-Date og for nødvendig utforming av tjenestene. Videre erklærer kunden uttrykkelig at han/hun er innforstått med å motta e-post Newsletters fra C-Date. Denne innforståelsen kan trekkes tilbake når som helst med e-post til service@c-date.no. Kunden er videre innforstått med at hans/hennes profildata blir offentliggjort også via Websites fra kooperasjonspartnere av C-Date; Websider, som kun inneholder utsnitt av C-Date (Microsites); via mobile applikasjonen (f. eks. UMTS eller SMS); og i print media (aviser, tidsskrift osv.), for på denne måten å utvide kretsen av interesserte for hans/hennes profil. Alle angivelser og egne sendte bilder, får lov til å bli brukt til reklame gjennom oss og våre partnere, gjennom internett, e-mail, radio, TV, presse osv. for å øke kontaktsjansene dine. Kunden er også innforstått med at de personlige data for hans/hennes profil blir levert videre av C-Date til eksterne servicebedrifter for de formål som blir definert i det følgende: a) i navn og oppdrag av C-Date for forsendelse av e-post og Newsletters; b) for å transportere elementer fra C-Date og kundeprofiler i andre medier; c) gjennomføre betalinger i navn og oppdrag fra C-Date. Kunden er innforstått med at hans/hennes tilgang til C-Date, dersom han vil ha tilgang via en side fra en Affiliate Partner på tjenestene for C-Date, blir lagret med en Cookie. Disse Cookies inneholder ingen personlige data om kunden, men tjener utelukkende for å opprettholdelse av Affiliate Partner programmet. Disse Cookies blir automatisk slettet når kunden blir registrert. Uten registrering, blir disse Cookies automatisk slettet, som regel etter 30 dager.

(4) Kunde er innforstått med at de rettighetene som er nevnt i foregående siffer (3) også gjelder tilknyttede virksomheter til C-Date.

(5) C-Date skal framstille brukerprofiler under bruk av brukernavn og skal kun overføre anonymiserte brukerdata for markedsforskning til andre servicebedrifter hvor kunden bruker teletjenester. Enhver kunde kan motsi en overføring av anonymiserte brukerdata for bruk av rådgivning, reklameformål og markedsforskning til tredje, såsom oppsetting av brukerprofiler. For utøvelse av retten til motsigelse er det tilstrekkelig å sende en e-post til service@c-date.no og å oppgi brukernavn samt fullstendig navn på kunden.

(6) C-Date skal på forespørsel fra kunden til enhver tid gi fullstendig og gratis informasjon om de lagrete data, såvidt disse gjelder kundens data.

(7) C-Date henviser kunden uttrykkelig om at datavern for dataoverføringer i åpne nett som Internet etter dagens tekniske stand ikke kan bli omfattende garantert. For sikkerhet av de data som blir overfører på internet er kunden derfor selv ansvarlig.

(8) Kunden er i og med registreringen innforstått med at hans/hennes data kan brukes i henhold til de bestemmelser som er nevnt i det foregående.