C-Date

Generelle Forretningsbetingelser

Se utskriftsvennlig utgavePDF version

Generelle forretningsvilkår for Interdate S.A.

(Sist endret den 01.04.2016)

Innhold

Forord:

Disse Generelle Forretningsvilkårene definerer grunnlaget for bruk av C-date Services, som tilbys gjennom Interdate S.A. - 13 rue du Commerce, L-1351 Luxemburg – Luxemburg, (heretter kaldt "C-date"). For C-dates kunder gjelder kun disse Generelle Forretningsvilkårene, uavhengig av om det dreier seg om gratis eller betalingspliktig bruk, og om bruken skjer i eller utenfor Norge. De Generelle Forretningsvilkårene inngår som en del av avtalen som inngås. Andre betingelser fra kundens side godtas ikke. I løpet av registreringsprosessen blir du spurt om du godtar disse Generelle Forretningsvilkårene. Et aktivt klikk på boksen innebærer at du godtar de Generelle Forretningsvilkårene.

1. Avtaleobjekt

(1) Objekt for avtalen er bruk av de tjenester C-date tilbyr til registrerte kunder på sine nettsider/Appen. Bruken tilbys kun kunder som har fylt 18 år; mindreårige gis ikke tilgang til disse tjenestene.

(2) C-date tilbyr en tjeneste der kunden fyller inn et spørreskjema basert på spesielle kriterier når han/hun registrerer seg.

(3) Kundens svar på spørreskjemaet lagres sammen med andre personlige data i C-dates databank for sammenligning med opplysninger fra alle andre C-date kunder. Denne sammenligningen skjer på grunnlag av C-dates egenutviklede algoritme som gjør det mulig å få et inntrykk av kompatibiliteten (forenligheten) av to kundeprofiler. Resultatet av sammenligningen av kundens profil med data fra andre kundeprofiler oversendes kunden i form av en liste over andre kunder som kan passer med kundens profil (kontaktforslag).

2. Avtaleinngåelse

(1) Bruk av C-date forutsetter at kunden registrerer seg. Forutsatt at iOS-appen til C-date er tilgjengelig, må du laste ned appen i Apple iTunes App Store for at du skal kunne registrere deg via iOS-appen. Forutsatt at Android-appen til C-date er tilgjengelig, må du laste ned appen i Google Play Store for at du skal kunne registrere deg via Android-appen.Registreringen er kostnadsfri. Kunden inngår et kostnadsfritt avtaleforhold med C-date som reguleres av disse Generelle Forretningsvilkårene. Basistjenestene som kommer med registreringen, som muligheten til å motta kontaktforslag, er også kostnadsfrie.

(2) Utover dette tilbyr C-date andre, betalingspliktige tjenester i rammen av et såkalt Premium Medlemskap - som f.eks. å godta kontaktforslagene. Når kunden bestiller betalingspliktige tjenester gjør C-date alltid oppmerksom på dette og angir hvilke gebyrer som oppstår. Kunden velger varighet av tilgangen til tjenesten (abonnementperiode) blant de alternativene som tilbys. Den tilgangsperioden som kunden velger, forlenges iht. Punkt 7 (4) automatisk (med f.eks. 6 måneder). Kunden inngår et kostnadspliktig avtaleforhold når han/hun oppgir kontoinformasjon og bekrefter et kjøp ved å klikke på feltet "Betale". Etter å ha betalt gebyret kan kunden gjøre bruk av betalingstjenestene. Alle andre tjenester er gratis. I samsvar med gjeldende lovverk gjør C-date eksisterende avtalegiro-avtaler om til SEPA-oppdrag. I tråd med SEPA-retningslinjene forbeholder C-date seg retten til å belaste kundens konto første virkedag etter avtaleinngåelse. Kunden informeres på forhånd om kotobelastning og beløp og også om eventuelle påfølgende belastninger.

3. Angrerett, informasjon om bruk av angreretten

(1) p ved kjøp av kostnadspliktige tjenester på nettsiden til C-date

Informasjon om bruk av angreretten

Angrerett

Du har rett til å gå fra avtalen innen 14 dager uten å angi noen årsak.

Angrefristen er 14 dager fra avtaleinngåelse.

For å gjøre bruk av angreretten må du informere oss på Interdate S.A., Kundenservice/Widerruf, 13 rue du Commerce, L-1351 Luxemburg, Luxemburg (Faks: +352 26 30 26 97, E-post: service@c-date.no) klart om at du ønsker å gå fra kontrakten (f.eks. i form av et brev, en faks eller en e-post). Du kan gjerne bruke det eksempel-angreformularet som ligger ved her, men det er ikke et krav.

For å gjøre bruk av angreretten er det nok at beskjeden om at du ønsker å tilbakekalle avtalen er sendt før fristens utløp.

Hva skjer ved tilbakekalling av avtalen

Hvis du velger å gå tilbake på avtalen, skal vi straks og senest innen 14 dager refundere alle innbetalinger vi har fått fra deg, inkludert leveringskostnader (unntatt kostnader som har oppstått fordi du har ønsket en annen leveringsform enn den rimelige standardløsningen vi tilbyr), fra den dagen vi mottok melding om at du angret på avtalen. Ved tilbakebetalingen vil vi benytte samme betalingsmiddel som du selv benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre det uttrykkelig avtales noe annet. Uansett vil du ikke måtte betale gebyr for tilbakebetalingen.

Hvis du har startet tjenester i løpet av angrefristen skal du betale tilbake et beløp som tilsvarer en rimelig andel av de tjenester du allerede har utnyttet i forhold til det samlede omfang av tjenestene avtalen omfatter. Avregningen tar utgangspunkt i det tidspunkt vi ble meddelt at du ønsket å gå fra avtalen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eksempel Angreformular

(Hvis du ønsker å gå fra avtalen, ber vi deg fylle ut dette formularet og returnere det til oss)

— Til Interdate S.A., Kundenservice/Widerruf, 13 rue du Commerce, L-1351 Luxemburg, Luxemburg:

— Hermed tilbakekaller jeg/vi (*) den avtalen jeg/vi (*) har inngått om kjøp av følgende varer (*)/ tjenesteytelser (*)

— Bestilt den (*)/ mottatt den (*): __________________________

— Navn på forbruker(e): __________________________

— Adresse til forbruker(e): __________________________

— Forbrukers(forbrukernes) underskrift (kun for melding på papir): __________________

—Dato: __________________________ ___________________________________________________________________________________

(*) Stryk det som ikke passer

___________________________________________________________________________________

(2) Forutsatt at iOS-appen til C-date er tilgjengelig, kundene skal kun kontakte Apple iTunes App Store for å avbryte kjøp gjort direkte i denne iOS-appen

(3) Forutsatt at Android-appen til C-date er tilgjengelig, det er valgt betalingsmetode som bestemmer hvordan du kan angre på kjøp i denne Android-appen:

-for betalinger via betalingssystemet til C-date må avslutningen skje i samsvar med avsnitt 3 (1) ovenfor.

-Når kunden har brukt Google-kontoen sin til å betale, må Google Play Store kontaktes hvis avtalen ønskes avsluttet

4. Bruksbetingelser

(1) Kunden forsikrer at han/hun er over 18 år, iht. sitt lands lover er myndig og tilregnelig og i stand til å inngå denne avtalen på rettsgyldig grunnlag. På forespørsel skal kunden bevise at han/hun er myndig ved å fremlegge kopi av pass eller ID-kort samt kopi av debet- eller kredittkortet som ble brukt ved registreringen.

(2) Abonnementet som kunden tegner skal ikke deles med andre og det kan ikke overføres. Videre forplikter kunden seg til ikke uaktsomt eller med overlegg å gi mindreårige personer tilgang til tjenestene. Kunden er selv ansvarlig for at de tilgangsdata han/hun mottar holdes hemmelige for mindreårige familiemedlemmer, venner, bekjente og andre utenforstående.

(3) Kunden skal innen rimelig tid informere C-date om forandringer i personlige forhold som er av betydning for oppfyllelsen av avtalen: Dette gjelder spesielt for forandringer i gyldighetdato for kredittkortet eller bankforbindelsen som brukes i forbindelse med tjenesten.

(4) Kunden forplikter seg til hemmeligholdelse. Uten uttrykkelig godkjenning fra rettighetshaver, har kunden ikke rett til å dele, offentliggjøre eller på annen måte gi :

  • - kommunikasjon med andre kunder via C-date plattformen,
  • - personopplysninger (som adresser, navn, telefon- og andre nummere) på andre C-date kunder, uansett hvordan de er mottatt,
  • - kopier av bilder og tekst han/hun har tilgang til på C-date

videre til utenforstående eller gi slike personer tilgang til denne informasjonen.

(5) Kunden forplikter seg til å kun bruke tjenestene som tilbys til private formål, dvs. ikke til noe annet formål enn personlig kommunikasjon. Enhver form for kommersiell bruk av tjenesteplattformen er forbudt. Dette omfatter spesielt, men ikke utelukkende, at tjenesten ikke skal brukes til å reklamere for eller tilby varer og tjenester eller for å informere om/spre data om utenforstående personer.

(6) Kunden forplikter sg til å overholde de bruksbetingelsene som verner andre C-date kunder. Det er ikke tillatt å bruke C-dates tjenester til misbruk.

Dette omfatter spesielt, men ikke utelukkende, at kunden ikke skal:

  • - legge ut eller gjennom C-dates tjenester spre materiale som støter menneskets verdighet eller rettigheter eller generelle personlige rettigheter eller annet ulovlig materiale (spesielt ikke materiale som er ærekrenkende, uanstendig eller pornografisk).
  • - kontakte C-date kunder i bedragersk hensikt
  • - true eller plage andre kunder

(7) Kunden forplikter seg til å unngå all aktivitet som på noen måte kan hindre eller sette uhindret tilgang til C-dates tjenester i fare. Dette omfatter spesielt, men ikke utelukkende:

  • - utsendelse av massemeldinger
  • - lagring av virusinfiserte data, programvare eller andre data i kundeprofilen eller spredning av slike data via tjenesten
  • - lagring i kundeprofilen eller spredning av alle typer materiale (bilder, tekst, programvare, osv.) som skader tredjemanns opphavsrett og/eller ikke kan fremlegge tilstrekkelig bevis på bruksrett til materialet

(8) Ved mistanke om illegal eller ulovlig bruk har C-date rett til å kontrollere at all informasjon og materiale som er lagret i kundeprofilen eller delt via tjenesten er i samsvar med betingelsene ovenfor og gjeldende lovverk. Tilsvarende gjelder for nødvendig sikring av driften og tilgjengeligheten til C-dates tjenester. C-date er imidlertid ikke forpliktet til å gjøre dette. Dersom misbruk fastslås, har C-date rett til å endre eller slette dataene det gjelder og å sperre tilgangen til tjenesten. I tvilstilfeller har C-date det avgjørende ord når bruken skal vurderes. Uautorisert bruk/utnyttelse av C-date tjenestene vil straffeforfølges.

(9) Kunden er forpliktet til å sende alle meddelelser til C-date enten som e-post til den adressen som oppgis på den aktuelle nettsiden/Appen (f.eks. service@c-date.no) eller som brevpost, med mindre kunden opplyses om andre kontaktmåter i disse Betingelsene eller på nettsidene/Appen . C-date vil vanligvis sende meldinger til påloggede kunder via en skjermdialog. C-date kan også kontakte kundene på den e-post adressen som oppgis i kundeprofilen.

(10) Kunden bekrefter og godkjenner at alt innhold han/hun legger ut på C-date nettsiden/Appen er tilgjengelig for alle Interdate-kunder med det formål å oppta kontakt innen rammen av den forslagslisten som utarbeides. Dette er uavhengig av at kundene kan være registrert for disse Interdate-tjenestene på andre Interdate-nettsider/Appen eller hos en av Interdates samarbeidspartnere. Tilsvarende kan kunden også de nytte fordelene den sentrale Interdate databanken gir, for tjenestene som tilbys fra forskjellige domener - innen rammen av forslagslisten som utarbeides.

(11) Kunden bekrefter og godkjenner at C-date sender ut meldinger i kundens navn for å lette starten for nye kunder på siden og støtte kommunikasjonen mellom medlemmene. Kunden kan når som helst gå inn på profilen sin og deaktivere denne funksjonen.

5. Betaling, innsigelser

(1) Kunden må inngi innsigelser mot kostnadene som trekkes eller faktureres senest innen seks uker etter at kostnaden er debitert / faktura mottatt. Innsigelsen til C-date må være skriftlig og begrunnet. Hvis kunden ikke kommer med begrunnede innsigelser innen utløpet av denne 6-ukers fristen, anses de debiterte/fakturerte kostnadene som godtatt.

(2) Ikke vesentlige ulemper i forbindelse med tjenesten berettiger ikke til innsigelse. En ikke vesentlig ulempe for en betalingspliktig tjeneste foreligger hvis tidsrommet kunden ikke kan bruke betalingstjenesten ikke overstiger to dager. Forutsetning for en berettiget innsigelse er dessuten at C-date er ansvarlig for det inntrufne iht punkt 9 i disse Generelle Forretningsvilkårene.

(3) Ved berettigede innsigelser gjelder at: tidsrommet kunden iht. punkt 2 (2) har betalt for, forlenges med et tidsrom som tilsvarer det kunden har inngitt berettiget innsigelse for. Kunden har videre rett til å gi C-date en frist på 5 dager for korrekt oppfylling og å forlange kreditnota iht. punkt 7 (5). Hvis årsaken til innsigelsen ikke er rettet innen fristens utløp, har kunden rett til å si opp avtalen. Tilbakebetaling av tilgodehavende skjer da iht. punkt 7 (5).

(4) C-date forbeholder seg retten til ved manglende eller forsinket betaling å overlate kravet til et inkassobyrå. Kunden bærer kostnaden for dette. Videre forbeholder C-date seg retten til å innkreve forsinkelsesrenter iht. gjeldende lovbestemmelser.

(5) C-date forbeholder seg retten til å kreve inn kostnader som oppstår som følge av ikke berettiget stans av kredittkortbetaling eller ikke berettiget innsigelse mot avtalegiro, innen rammen av gjeldende lovverk. Før avtalen inngås gir C-date kunden en oversikt over de betalingsmuligheter som finnes og hvilke gebyrer som evt. oppstår ved bruk.

(6) Kunden kan bare gjøre motregningskrav gjeldende for fordringer som er rettskraftige, ubestridte eller anerkjente.

(7) Forutsatt at iOS-appen til C-date er tilgjengelig, ved kjøp i appen gjennom denne iOS-appen utføres betalinger kun i samsvar med reglene i Apple iTunes App Store. Betalinger belastes kundens iTunes-konto. For kjøp i appen med iOS-appen gjelder ikke (1) til (6) i avsnitt 5. Kontakt Apple iTunes App Store ved problemer eller innsigelser angående betalingen.

(8) Forutsatt at Android-appen til C-date er tilgjengelig, betalingsgjennomføringen for kjøp via denne Android-appen følger valgt betalingsmetode:

-for betalinger via C-date-betalingssystemet gjelder (1) til (6) ovenfor i avsnitt 5.

-så lenge kunden har valgt å betale med Google-kontoen sin, gjennomføres betalingen i Google Play Store i samsvar med reglene i denne butikken. Betalinger belastes kundens Google-konto. For kjøp via Google-konto gjelder ikke (1) til (6) i avsnitt 5. Kontakt Google Play Store ved problemer eller innsigelser angående betalingen.

6. Personvern

(1) Sikkerhet og beskyttelse av informasjon om kunden prioriteres høyt av C-date. C-date forplikter seg til å følge alle landets lovbestemmelser omkring personvern.

(2) Lagring av personopplysninger vil skje innen rammen av det som er nødvendig for å utføre de tjenester som avtalen omfatter Personopplysninger omfatter personlige og faktiske forhold som f.eks. opplysninger om kundens alder, kjønn, postnummer, telefonnummer, vurderingsresultater, matchingtester, bilder og e-post adresse. Ved kjøp av en betalingstjeneste vil dessuten kundens navn, adresse og bankkonto/kredittkortnummer lagres. Videre lagres kundens personlige brukerinnstillinger hos C-date. Det sikrer at kunden alltid finner igjen sine egne innstillinger når han/hun logger seg på på nytt (nytt besøk). Vi gjør uttrykkelig oppmerksom på at: Dette samtykket kan til enhver tid tilbakekalles med fremtidig virkning; evt. kan iht. punkt 6 (7) kunden forlange at de lagrede opplysningene hos C-date korrigeres.

(3) Annen innsamling, bearbeiding og bruk av personrelaterte opplysninger. Kunden samtykker i at C-date bruker hans/hennes personlige opplysninger til rådgivning, reklame, markedsundersøkelser, forskning og analyse med det formål å forbedre C-date og tjenestene som tilbys. Videre samtykker kunden i å motta informasjon fra C-date og utvalgte samarbeidspartnere, som f.eks. e-post nyhetsbrev fra Interdate omkring tilbudet fra Interdate og andre utvalgte samarbeidspartnere. Vi gjør uttrykkelig oppmerksom på at: Dette samtykket kan til enhver tid tilbakekalles med fremtidig virkning; evt. kan iht. punkt 6 (7) kunden forlange at de lagrede opplysningene hos C-date korrigeres. Kunden samtykker også i at de personlige opplysningene i hans/hennes profil leveres videre fra C-date til eksterne tjenesteleverandører med følgende formål: a) på vegne av C-date å sende nyhetsbrev og e-post; b) overføre elementer fra C-date og kundeprofiler til andre medier; c) gjennomføre betalinger på oppdrag fra C-date (f.eks. Novalnet); d) forebygge og bekjempe misbruk av tjenesten fra kundenes / utenforståendes side. Kunden samtykker i at dersom han/hun ønsker å registrere seg på C-date via nettsiden til en samarbeidspartner, vil dette lagres i en informasjonskapsel (cookie). Disse informasjonskapslene inneholder ingen personopplysninger om kunden, men har som eneste formål å inngå i et samarbeidsprogram. Informasjonskapslene slettes automatisk når kunden registrerer seg. Uten registrering slettes informasjonskapslene normalt automatisk etter 30 dager. Vi gjør uttrykkelig oppmerksom på at: Dette samtykket kan til enhver tid tilbakekalles med fremtidig virkning; evt. kan iht. punkt 6 (7) kunden forlange at de lagrede opplysningene hos C-date korrigeres.

(4) C-date lager anonymiserte brukerprofiler med hjelp av pseudonymer og vil kun overføre anonymiserte brukerdata til andre tjenesteytere som kunden har vært i kontakt med i markedsforskningsrelatert sammenheng. Kunden gir sitt samtykke til at C-date gjør bruk av de anonymiserte opplysningene til reklame- og markedsforskningsformål samt for å utvikle og forbedre C-dates tjenester. Dette kan innebære at opplysningene deles med samarbeidspartnere. Kunden kan motsette seg at opplysningene som anonymiseres til reklame- og markedsforskningsformål overføres til tredjemann og at det opprettes anonymiserte brukerprofiler. Vi gjør uttrykkelig oppmerksom på at: Dette samtykket kan til enhver tid tilbakekalles med fremtidig virkning; evt. kan iht. punkt 6 (7) kunden forlange at de lagrede opplysningene hos C-date korrigeres.

(5) Enkelte deler av C-dates produkttilbud krever bruk av informasjonskapsler (cookies). C-date gjør derfor med dette kunden uttrykkelig oppmerksom på at det brukes informasjonskapsler.

Informasjonskapsler er små informasjonsfiler som enten ligger tidsbegrenset i arbeidsminnet i en computer (såkalte økt-cookies) eller på harddisken på computeren (permanente cookies). Informasjonskapsler inneholder f.eks. informasjon om brukerens tidligere besøk på serveren, informasjon om hvilke tjenester som ble oppsøkt og hvilke betalingsmetoder som ble brukt ved tidligere kjøp. Hovedformålet med informasjonskapsler er for det første å kunne gi brukeren et tilpasset tilbud på basis av lagrede, personlige innstillinger og for det andre å gjøre bruken av tjenestene så enkel som mulig siden kunden kan oppsøke nettsiden på et senere tidspunkt uten å måtte gjøre alle innstillingene på nytt. Informasjonskapsler blir ikke brukt til å laste inn selvstendige programmer eller viruser på kundens computer.

C-date bruker økt-informasjonskapsler, partner- og kontaktinformasjonskapsler samt permanente informasjonskapsler.

Økt-informasjonskapsler:

C-date bruker såkalte "økt-informasjonskapsler". De lagres ikke på harddisken på kundens computer og slettes når nettleseren stenges. Økt-informasjonskapsler brukes spesielt til login-autentifisering under registreringen.

Partner- og kontakt-informasjonskapsler:

C-date bruker såkalte partner- eller kontakt-informasjonskapsler. Dette er informasjonskapsler som plasseres når kunden kommer inn på C-dates tjenester via en reklameflate hos en samarbeidspartner. Disse informasjonskapslene brukes ved avregningen med samarbeidspartneren og inneholder ingen personrelaterte opplysninger om kunden. De slettes automatisk når kunden registrerer seg på C-date nettsiden/Appen eller når informasjonskapselens levetid utgår.

Permanente informasjonskapsler:

C-date bruker såkalte "permanente informasjonskapsler" for å lagre de personlige brukerinnstillingene som kunden oppgir når han/hun bruker C-dates tjenester. Det gjør før det første at neste gang kunden besøker C-dates nettsted/Appen , finnes brukerdataene allerede der og for det andre at det automatisk kan fastslås hvilken medlemstatus kunden har, om han/hun allerede har mottatt spesiell informasjon og reklame eller har deltatt i en spørreundersøkelse. Bruken av permanente informasjonskapsler gjør nettsiden mer personlig og bidrar til å forbedre servicen fra C-date.

Partnersider:

Hvis C-dates tjenester er knyttet sammen med nettsiden til en samarbeidspartner, er det mulig at også partneren gjør bruk av informasjonskapsler. C-date har ingen kontroll over dette og er ikke ansvarlig for hvordan denne samarbeidspartneren håndterer informasjonskapslene. For deres egen sikkerhet anbefaler C-date kundene å informere seg om personvernbestemmelsene hos hver samarbeidspartner. Tilsvarende gjelder hvis kunden går inn på nettsiden til en samarbeidspartner via C-date siden/Appen .

Vi gjør uttrykkelig oppmerksom på at: De fleste nettlesere er stilt inn slik at de aksepterer informasjonskapsler. Kunden har imidlertid både rett og mulighet til å stille inn nettleseren slik den ikke aksepterer informasjonskapsler, eller evt. ber om bekreftelse i hvert tilfelle. Hvis kunden bestemmer seg for å avvise / koble ut informasjonskapsler, kan det imidlertid føres til at omfanget av tjenestene på C-date siden reduseres og at ikke alle tilbud fungerer som de skal.

Google Analytics:

C-date bruker Google Analytics. Dette er en nettanalysetjeneste fra Google Inc. (heretter kaldt "Google"). Google Analytics bruker såkalte informasjonskapsler (cookies), dvs. tekstfiler som lagres på kundens computer og gjør det mulig å analysere kundens bruk av nettsiden. Informasjonen Google samler om bruken av denne nettsiden (inkludert IP-adressen) overføres til Googles server i USA og lagres der. Google bruker denne informasjonen til å evaluere kundens bruk av nettsiden, sette sammen analyser av nettsideaktiviteten for den som eier siden, og utvikle andre typer tjeneste i forbindelse med bruken av nettsiden. Google vil overføre denne informasjonen til tredjemann hvis loven krever det eller denne tredjemann bearbeider informasjonen på oppdrag fra Google. Google vil ikke i noe tilfelle sammenføre kundens IP-adresse med andre Google-data. Kunden har rett til å hindre at det plasseres informasjonskapsler ved å gjøre innstillinger på nettleseren; vi gjør imidlertid oppmerksom på at det dermed ikke er sikkert at alle funksjonene på siden kan utnyttes 100%. Når han/hun bruker nettsiden erklærer kunden seg inneforstått med at Google samler og bruker informasjonen slik det beskrives ovenfor.

C-date bruker i tillegg analyseprogrammer fra forskjellige andre tilbydere. Informasjonen som fremkommer - i anonymisert eller pseudonymisert form og i tråd med gjeldende lovverk - er et viktig verktøy for markedsføring/-forskning og brukerrettet utvikling og forbedring av C-dates tjenester.

(6) Kunden har til enhver tid rett til innsyn i de opplysningene som er lagret hos C-date; hvor de kommer fra, hvorfor de er lagret og hvem som mottar dataene. Disse opplysningene gis skriftlig og er uten vederlag.

Krav om innsyn sendes skriftlig (og leselig!), sammen med en kopi av ID-kort eller pass, til adressen nedenfor. Vennligst oppgi navn, land, hvilken C-date service som brukes, den e-post adressen som er registrert hos C-date samt brukernavn (evt. oppgitt kontakt-ID). Husk å signere for hånd.

Interdate S.A.

C-date Kundenservice / Datenauskunft

13 rue du Commerce

L-1351 Luxemburg

Luxemburg

(7) Kunden har til enhver tid rett til å trekke tilbake samtykket om bruk av personopplysninger slik det beskrives ovenfor, eller å be om at informasjonen som er lagret korrigeres.

Tilbakekallelse av samtykke / krav om korrigering av lagret informasjon sendes skriftlig, med angivelse av navn, land, hvilken C-date service som brukes, den e-post adressen som er registrert hos C-date samt brukernavn (evt. oppgitt kontakt-ID), til:

Interdate S.A.

C-date Kundeservice / Samtykke Tilbakekallelse / Data Rettelse

13 rue du Commerce

L-1351 Luxemburg

Luxemburg

Faks: 00 352 26 30 26 97

E-post: service@C-date.no

(8)C-date gjør kunden uttrykkelig oppmerksom på at personvernet, ved overføring av data i åpne nett, som internett, ikke kan garanteres med dagens tekniske nivå. Sikkerheten for de opplysningene han/hun overfører via internett er altså til syvende og sist kundens eget ansvar.

(9) Med registreringen samtykker kunden til den bruken av personopplysninger som beskrives ovenfor.

7. Avtaleopphør, forlengelse

(1) Kunden kan når som helst si opp den kostnadsfrie avtalen som han/hun inngikk med registreringen iht. punkt 2 (1), uten å oppgi noen årsak når lenken «Slett profil» under «Innstillinger» følges på nettsiden til C-date/i den respektive C-date-appen. Profilen slettes ikke selv om appen avinstalleres. Avtalen avsluttes enkelt ved avmelding. Ved avmelding slettes kundeprofilen og tilhørende data. C-date har også rett til når som helst å si opp det avtaleforholdet som beskrives i punkt 2 (1) med en frist på to uker. Oppsigelse av den kostnadsfrie avtalen iht. punkt 2 (1) berører ikke den betalingspliktige avtalen iht. punkt 2 (2) - der gjelder reglene nedenfor, iht. punkt 7 (2). Med avmeldingen avstår en kunde som i tillegg til avtale iht. punkt 2 (1) også har inngått en avtale iht. punkt 2 (2), samtidig fra å bruke en tilgangsperiode som ennå ikke er tatt i bruk, dvs. at kunden ikke får noen erstatning av betalingen for denne perioden.

(2) Kunden kan si opp den betalingspliktige avtalen iht. punkt 2 (2), kjøpt gjennom nettsiden, med en frist på minst 14 dager før tilgangsperioden utløper, eller , hvis det gjelder en annen frist for den aktuelle tjenesten, innen fristens utløp.

Oppsigelse av en betalingspliktig avtale er kun gyldig i klar og skriftlig form. Der det gis teknisk mulighet for en "nettbasert oppsigelse", kan oppsigelsen gjøres via lenken på C-dates nettside. For å sikre entydig tilordning og beskytte mot misbruk er det uansett helt nødvendig at oppsigelsen minst inneholder navn, land, hvilken C-date service som brukes, den e-post adressen som er registrert hos C-date samt brukernavn (evt. oppgitt kontakt-ID) (SKREVET MED TRYKKBOKSTAVER).

Oppsigelsen sendes til:

Interdate S.A.

C-date Kundenservice / Oppsigelse

13 rue du Commerce

L-1351 Luxemburg

Luxemburg

Faks: 00 352 26 30 26 97

Forutsatt at iOS-appen til C-date er tilgjengelig, må avslutninger av et avgiftsbasert kontraktsforhold kjøpt direkte i denne iOS-appen, rettes direkte til Apple iTunes App Store i samsvar med reglene i Apple iTunes App Store.

Forutsatt at Android-appen til C-date er tilgjengelig, er det valgt betalingsmetode som bestemmer hvordan dette avgiftsbelagte kontraktsforholdet avsluttes i Android-appen:

-for betalinger via betalingssystemet til C-date skal avslutning følge bestemmelsen i avsnitt 7 (2) ovenfor

- Når kunden har brukt Google-kontoen sin til å betale, skal henvendelsen om avslutning rettes til Google Play Store i samsvar med denne butikkens regler.

Oppsigelsen av den betalingspliktige avtalen iht. punkt 2 (2) berører ikke den kostnadsfrie avtalen iht. punkt 2 (1).

(3) Utover dette har C-date rett til å si opp avtalen uten varsel dersom kunden ikke oppfyller kravene som angis i punkt 4 (1)-(7) og bruker tjenesten på ulovlig måte. I et slikt tilfelle har C-date rett til å sperre kundens adgang med øyeblikkelig virkning. Sperring pga. avtalebrudd av en kunde som i tillegg til en kostnadsfri avtale også har inngått avtale om betalingstjenester, medfører betydelige kostnader for C-date. For å dekke disse kostnadene forbeholder C-date seg retten til å beholde ikke-oppbrukte innbetalte beløp som skadeserstatning. Kunden har på sin side rett til å bevise at det ikke oppsto noen skade eller at skaden var betydelig mindre enn beløpet C-date beholder. Uten slikt bevis vil et eventuelt tilgodehavende ikke refunderes.

(4) Tilgangen til betalings-kontakttjenesten og selve avtaleforholdet iht. punkt 2 (2), forlenges automatisk når tiden det ble betalt for er utløpt, med en ny tilgangsperiode med varighet som oppgitt ved kjøp, med mindre kunden sier opp avtalen 14 dager før periodens utløp. Dersom kunden har inngått betalingsavtale for et produkt med en annen oppsigelsestid, gjelder denne. Oppsigelser må skje med opplysning om fullt navn og pseudonym.

(5) C-date har når som helst rett til, helt eller delvis, å avslutte tjenestene som tilbys. Hvis C-date avslutter en tjeneste har kunden rett til forholdsvis tilbakebetaling av et eventuelt tilgodehavende på det tidspunkt tjenesten opphører.

8. Opphavsrett

Tekster, grafiske fremstillinger, brukeroverflater, synlige grensesnitt, bilder, merker, logoer, lyder, musikk, tegninger, maskinspråk, programmer, prosedyrer, programvare og annen type teknologi (samlet: "innhold") som brukes på nettsiden/Appen og/eller i sammenheng med C-dates tjenester er C-dates eiendom eller kontrolleres eller lisensieres av C-date eller den enkelte innehaver og er beskyttet av handels-, copyright-, patent- og merkerettigheter samt annet regelverk som beskytter opphavsrett og mot illojal konkurranse. Dette omfatter spesielt, men ikke utelukkende, design, struktur, utvalg, koordinasjon, uttrykk, "look and feel" og plassering av innholdet på siden/Appen . All tillatt bruk reguleres av disse Generelle Forretningsvilkårene. Utover dette krever all bruk uttrykkelig tillatelse på forhånd fra C-date. Det er ikke tillatt å kopiere, reprodusere, publisere, laste inn på, videreformidle, gjøre allment tilgjengelig, kodere, oversette, oversende eller i noen annen form distribuere (inkl. å "speile") til en annen computer, server, nettside, Appen eller et annet medium egnet til å publisere eller dele eller et annet kommersielt foretak, med mindre C-date har gitt uttrykkelig tillatelse på forhånd.

9. Ansvar

(1) C-date har ikke noe ansvar for at en vellykket kontakt finner sted i løpet av avtaleperioden, heller ikke dersom det overhode ikke knyttes noen kontakt i perioden. C-date har ikke mulighet til å påvirke faktiske kontakter; de er utelukkende et resultat av gjensidig forståelse mellom enkelte kunder. C-dates ansvar er å legge til rette for kontaktformidling og stiller serveren til disposisjon - vellykket kontaktopptak inngår ikke i dette. Hvis kunden ikke har oppnådd det lovede antall kontakter innen utløpet av perioden han/hun har betalt for kan C-date på forespørsel forlenge perioden.

(2) C-date påtar seg intet ansvar for at de opplysningene som kundene gir i spørreskjemaet er korrekte. Resultatene og sammenligningen av kundeprofilene skjer kun ut fra opplysningene som gis i spørreskjemaet. Derfor kan C-date heller ikke svare for riktigheten av resultatene og sammenligningen av kundeprofilene. C-date er ikke ansvarlig for innholdet i de opplysningene kundene legger ut på eller formidler via serveren.

(3) C-date er ikke ansvarlig for kundenes ulovlige handlinger. Spesielt, men ikke utelukkende, er C-date ikke ansvarlig for:

- Krenkelse av andre kunder iht. punkt 4 (1)-(7)

- Uvedkommendes tilgang til personrelatert kundeinformasjon som oppstår som følge av ulovlig tilgang ("hacking") til serveren

(4) C-date kan heller ikke garantere at det til enhver tid vil være uhindret tilgang til tjenesten. Spesielt er C-date ikke ansvarlig for feil, nedetid og avbrudd på grunn av force majeure eller hendelser som ligger utenfor C-dates påvirkningsområde. For uvesentlige avbrudd, som C-date har forårsaket, gjelder punkt 5 (2).

(5) Skader som oppstår som følge av slike forhold som nevnes ovenfor, er C-dates ansvar ved grov uaktsomhet eller overlegg fra organisasjonens, medarbeidernes eller hjelpepersonalets side, og kun i det omfang som dekker C-dates andel av årsaken til at situasjonen oppsto.

(6) Ved enkel uaktsomhet er C-date kun ansvarlig ved fare for liv og helse eller dersom en vesentlig avtaleplikt ikke oppfylles. Ansvaret for manglende oppfyllelse av en vesentlig avtaleplikt begrenses til direkte, forutsigbar og avtaletypisk skade.

(7) I alle andre tilfeller overtas intet ansvar.

10. Generelt

(1) Interdate S.A. har hovedkontor i Luxemburg. C-date nettsidene ligger på C-dates servere.

(2) For disse Generelle Forretningsvilkårene og alle juridiske forhold mellom kunden og C-date gjelder norskrett.

(3) Hvis enkelte bestemmelser i de Generelle Forretningsvilkårene skulle vise seg å være uvirksomme eller ufullstendige, berører dette ikke gyldigheten av de resterende bestemmelsene. I den grad bestemmelser ikke inngår i avtalen eller er blitt uvirksomme, skal det tas utgangspunkt i gjeldende lovgivning.

(4) Forandringer i de Generelle Forretningsvilkårene. C-date har til enhver tid rett til å gjøre forandringer i de Generelle Forretningsvilkårene. Forandringer gjøres hvis C-date gjør endringer i innholdet av de tjenestene som tilbys eller lovgrunnlaget forandres slik at C-date må tilpasse Forretningsvilkårene til det nye regelverket. C-date gjør alltid kunden uttrykkelig oppmerksom på slike endringer. Kunden har seks ukers frist til å motsi seg forandringene i de Generelle Forretningsvilkårene. C-date vil i hvert enkelt tilfelle gjøre oppmerksom på fristen som gjelder. Hvis kunden ikke inngir innsigelser innen fristens utløp, gjelder de nye Generelle Forretningsvilkårene for kunden fra den dagen fristen utløper. De nye Generelle Forretningsvilkårene trer i kraft den dagen de legges ut på nettsiden/Appen. Dette gjelder uavhengig av kundens rett til å si opp medlemskapet sitt. Hvis kunden fortsetter å bruke C-dates tjenester, går vi ut fra at han/hun godtar forandringen. Hvis kunden motsetter seg forandringene i de Generelle Forretningsvilkårene har C-date rett til å avslutte det kostnadsfrie medlemskapet som beskrives i punkt 2 (1). I dette tilfelle har C-date også rett til å motsi seg automatisk forlengelse av en betalingspliktig avtale, slik den defineres i punkt 7 (4). I så fall stanser den automatiske forlengelsen når gjeldende tilgangsperiode utløper. C-date informerer om at de motsetter seg videre automatisk forlengelse av medlemskapet senest to uker før gjeldende tilgangsperiode utløper.

Vi oppfordrer kundene til å gjøre seg kjent med den aktuelle versjonen av de Generelle Forretningsvilkårene. De finnes alltid tilgjengelige på nettsiden/Appen vår. Kundens aktivitet på nettsiden/Appen forutsetter at de Generelle Forretningsvilkårene er godkjent i sin helhet.